Kepala Sekolah

Drs. AFRIZAL

NIP
19641231 198903 1 106
Tempat, tanggal lahir
Tanjung Batu, 31 Desember 1964
Pangkat/ Golongan
Pembina/ IV.A
Pendidikan
S1 Matematika/ Akta IV
Alamat
Perumahan BTI D.10 Padang Tangah Payobadar Payakumbuh

Daftar nama Kepala Sekolah yang pernah menjabat di SMA Negeri 1 Kecamatan Harau
No N  a  m  a Tahun
1 YOHANES 1982 – 1984
2 Drs. IRMAN ZEN 1984 – 1992
3 BERMAWI, B.A 1992 – 1996
4 Drs. BASNI 1996 – 2000
5 Drs. ZUL IDIARMAN 2000 – 2003
6 Drs. FEBRUARDI 2003 – 2007
7 Drs. YUHENDRI 2007 – 2009
8 DAMSIR, S.Pd, M.MPd 2009 – 2011
9 Drs. YULNIFEN HENDRI 2011 –2013
10 Drs. AFRIZAL 2013 – SEKARANG
error: Ops...